ഫെഫ്കയുടെ കോവിഡ് സ്വാന്തന പദ്ധതിയിലേക്ക് നടൻ ടോവിനോ തോമസ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നൽകി .

ചലച്ചിത്ര തൊഴിലാളി സംഘടനയായ ഫെഫ്കയുടെ കോവിഡ് സ്വാന്തന പദ്ധതിയിലേക്ക്  ടൊവിനൊ തോമസ്‌ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന നൽകി. 

ഫെഫ്കയ്ക്ക് കീഴിലെ 19 യൂണിയനുകളിൽ അംഗങ്ങളായ മലയാള ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി ബൃഹത്തായ സഹായ പദ്ധതികൾ ഫെഫ്ക കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു . ഫെഫ്ക ജനറൽ സെക്രട്ടറി  ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ടൊവിനൊ തോമസിന് നന്ദി അറിയിച്ചു .

അംഗങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം , കൊച്ചി , കോഴിക്കോട് എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ സൗകര്യം , ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായ കോവിഡ് ബാധിതർക്ക്  ധന സഹായം , കോവിഡ് മെഡിക്കൽ കിറ്റ് , അംഗങ്ങൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകളുടെ സൗജന്യ വിതരണം , കുട്ടികളുടെ പഠന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങാനുള്ള സഹായം , കോവിഡ് മൂലം മരണമടയുന്ന അംഗങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് അമ്പതിനായിരം രൂപ , ആവിശ്യമെങ്കിൽ ആശ്രിതർക്ക് സംഘടനാ അംഗത്വം , ജോലി എന്നിവയാണ് കോവിഡ് സ്വാന്തന പദ്ധതി. അപേക്ഷകൾ ഫെഫ്ക അംഗങ്ങൾ അതാത് സംഘടനാ മെയിലിലേക്കാണ് അയക്കേണ്ടത് .

No comments:

Powered by Blogger.