വിനയന്‍റെ മകൻ നായകനാകുന്നു


വിനയന്‍റെ മകൻ വിഷ്ണു വിനയൻ നായകനാകുന്ന ചിത്രമാണ് History Of ജോയ്.  വിഷ്ണു ഗോവിന്ദൻ ആണ് History Of ജോയ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

No comments:

Powered by Blogger.