ജയസൂര്യ , മഞ്ജു വാര്യർ ,ജി. പ്രജേഷ് സെൻ ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടങ്ങി.

"വെള്ളം" എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് ശേഷം പ്രജേഷ്സെൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ചു.

ജയസൂര്യയും മഞ്ജു വാര്യരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാവുന്ന ഈ സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ ബി.രാകേഷ് ആണ് .

No comments:

Powered by Blogger.