ഓപ്പറേഷൻ ജാവ ട്രയിലർ

ഓപ്പറേഷൻ ജാവ (മലയാളം)
ട്രയിലർ ലിങ്ക് : 


Operation Java 
Produced by : V Cinemas International 

Written & Directed by : Tharun Moorthy
Music & Background Score : Jakes Bejoy
Cinematographer: Faiz Siddik
Editor: Nishadh Yusuf
Sound Designers: Vishnu Govind, Sree Sankar (Sound Factor)
Art Designer: Dundu Renjeev
Costume : Manjusha Radhakrishnan
Makeup : Ranjith Manaliparambu
Co-Director : Sudhi Maddison
Casting Director : Abu Valayamkulam
Lyrics: Joe Paul
DI: Poetic Prism & Pixel 
Colorist: Srik Varier
Trailer Edit : Mahesh Bhuvanend

Cast & Crew - Vinayakan | Shine Tom Chacko | Balu Varghese | Lukman Avaran | Mathew Thomas | Mamitha Biju | Irshad Ali Alexander Prasanth | Binu Pappu | Johny Antony | Dhanya Ananya | Vinitha Koshy.

No comments:

Powered by Blogger.