സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മ ഓൺലൈൻ ന്യൂസിന്റ പുതുവത്സരാശംസകൾ .

സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മ ഓൺ ലൈൻ ന്യൂസ് വായനക്കാർക്ക് പുതുവത്സരാശംസകൾ. 

സലിം പി. ചാക്കോ 
(എഡിറ്റർ).

വിഷ്ണു മനോഹരൻ 
( ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് ഡിസൈനർ ) .

ശ്രീജിത്ത് ഗംഗാധരൻ .
( ആർട്ട് ഡിസൈനർ ) 

No comments:

Powered by Blogger.