എം.ജി സോമൻ ഫൗണ്ടേഷൻ തിരുവല്ലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള MGS തിയേറ്റർ ഏപ്രിൽ 30 ഞായറഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് കൺവൻഷൻ സെന്ററിൽ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ഹരിഹരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.എം.ജി സോമൻ ഫൗണ്ടേഷൻ തിരുവല്ലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള MGS തിയേറ്റർ ഏപ്രിൽ 30 ഞായറഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് കൺവൻഷൻ സെന്ററിൽ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ഹരിഹരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 

എം.ജി എസ് തിയറ്ററിന്റെ പ്രഥമ നാടകാവതരണം " ചായം തേച്ച മുഖങ്ങൾ " ഇതോടനുബന്ധച്ച്
നടക്കും.

തൃശൂർ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലെ സജി തുളസിദാസ് പങ്കെടുക്കും.

No comments:

Powered by Blogger.