നടൻ ധർമ്മജൻ ബോൾഗാട്ടിയുടെ മാതാവ് മാധവി ( 83) നിര്യാതയായി.

നടൻ ധർമ്മജൻ ബോൾഗാട്ടിയുടെ മാതാവ് മുട്ടിനകം വലിയപറമ്പിൽ മാധവി ( 83) നിര്യാതയായി. 


സംസ്കാരം ഇന്ന് ( ഫെബ്രുവരി 24 ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നിന് ചേരാനല്ലൂർ ശ്മശാനത്തിൽ നടക്കും.No comments:

Powered by Blogger.