മഞ്ജു വാര്യർക്ക് ഇനി ബൈക്ക് ഓടിക്കാം.


മഞ്ജു വാര്യർക്ക് ഇനി ബൈക്ക് ഓടിക്കാം. 


സിനിമ താരം മഞ്ജു വാര്യർ bike ഒടുവിക്കാനുള്ള licence സ്വന്തമാക്കി. എറണാകുളം കാക്കനാട് RT ഓഫീസിനു കീഴിലായിരുന്നു താരം ടെസ്റ്റിന് പങ്കെടുത്തത്. തല അജിത്തിനൊപ്പം ബൈക്ക്  യാത്രയ്ക്ക് പോയതിനു ശേഷം തനിക്കും  സ്വന്തമായി ബൈക്ക് ഓടിക്കണം എന്ന് മഞ്ജു വാര്യർ ഇന്റർവ്യൂകളിൽ പറയുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ  ആദ്യപടി എന്നോണം  ആണ് താരം ഈ ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കിയത്. പുതുതായി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ആയിഷ എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലാണ് മഞ്ജു വാര്യർ ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

No comments:

Powered by Blogger.