ചലച്ചിത്ര താരം ഖാലിദ് ഇക്ക വിടവാങ്ങി ആദരാഞ്ജലികൾ.

ചലച്ചിത്ര താരം 
ഖാലിദ് ഇക്ക വിടവാങ്ങി ആദരാഞ്ജലികൾ.

ക്യാമറാമാൻ ഷൈജു ഖാലിദ് , ജിംഷി ഖാലിദ് സംവിധായകൻ, ഖാലിദ് റഹ്‌മാൻ എന്നിവരുടെ പിതാവാണ്

No comments:

Powered by Blogger.