" അവിയൽ " ഏപ്രിൽ ഏഴിന് തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.

ജോജു ജോർജ്,അനശ്വര രാജൻ ,സിറാജുദീൻ,നാസർ,
അഞ്ജലിനായർ,ആത്മിയഎന്നിവരെകേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി ഷാനിൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന "അവിയൽ" ഏപ്രിൽ 7ന് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തും .

#jojugeorge #anaswararajan #sirajudheennazar #anjalinair  #aatmiya #shanil #daindavis #ketakinarayan #sudeepelamon #jimshikhalid #zinilzainudeen 

No comments:

Powered by Blogger.