ജോഷി- സുരേഷ് ഗോപി ടീമിൻ്റെ " പാപ്പൻ " സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് മോക്ഷൻ പോസ്റ്റർ ജനുവരി പതിനാലിന് രാത്രി എട്ട് : പത്തിന് ദുൽഖർ സൽമാൻ റിലീസ് ചെയ്യും.

ജോഷി- സുരേഷ് ഗോപി ടീമിൻ്റെ  " പാപ്പൻ " സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് മോക്ഷൻ പോസ്റ്റർ ജനുവരി പതിനാലിന് രാത്രി എട്ട് : പത്തിന് ദുൽഖർ സൽമാൻ റിലീസ് ചെയ്യും.

No comments:

Powered by Blogger.