ഇന്ദ്രജിത് സുകുമാരനെ നായകനാക്കി എം. പത്മകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് " വേട്ടക്കൊരു മകൻ " .

ഇന്ദ്രജിത് സുകുമാരനെ നായകനാക്കി എം. പത്മകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് " വേട്ടക്കൊരു മകൻ " .
അഭിലാഷ് പിള്ളയാണ്  രചന നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.

No comments:

Powered by Blogger.