എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ പുതുവത്സരാശംസകൾ.

എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ പുതുവത്സരാശംസകൾ.

സിനിമ മേഖല ഈ വർഷം കൂടുതൽ സജീവമാകട്ടെ. 
എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. 

സസ്നേഹം ,

സലിം പി. ചാക്കോ 
( എഡിറ്റർ ) 
പി. സക്കീർ ശാന്തി 
( പി.ആർ.ഓ ) 
വിഷ്ണു മനോഹരൻ 
( കോ- ഓർഡിനേറ്റർ) 

പത്തനംതിട്ട .
1-1 - 2022 .

No comments:

Powered by Blogger.