ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ നായകനായി എത്തുന്ന 'മേപ്പടിയാൻ' സിനിമയുടെ ട്രെയ്‌ലർ ഡിസംബർ 23 തൊട്ട് തിയേറ്ററുകളിലും അന്നേ ദിവസം വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് ഓൺലൈനിലും റിലീസ് ചെയ്യുന്നു

ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ നായകനായി എത്തുന്ന 'മേപ്പടിയാൻ' സിനിമയുടെ ട്രെയ്‌ലർ ഡിസംബർ 23 തൊട്ട് തിയേറ്ററുകളിലും അന്നേ ദിവസം വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് ഓൺലൈനിലും റിലീസ് ചെയ്യുന്നു

No comments:

Powered by Blogger.