നവംബർ 25ന് കാവൽ തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തും .

മലയാള സിനിമയിലെ ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഒരാളായ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ അതി ഗംഭീര തിരിച്ചു വരവിനായി ഇനി വെറും ഒരാഴ്ച്ച ബാക്കി .. നവംബർ 25ന് കാവൽ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. 

No comments:

Powered by Blogger.