വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ പാടിയ " മൈ ഡിയർ മച്ചാൻസ് " ലെ ഹോളി സോങ് മനോരമ മ്യൂസിക്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യും.


വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ പാടിയ " മൈ ഡിയർ മച്ചാൻസ് " ലെ ഹോളി സോങ് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് രാവിലെ പതിനൊന്നിന് മനോരമ മ്യൂസിക്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യും.  
 

No comments:

Powered by Blogger.