" മിന്നൽമുരളി " ഓഫീഷ്യൽ പോസ്റ്റർ മോഹൻലാൽ പുറത്തിറക്കി.


മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സൂപ്പർഹീറോ ചിത്രം മിന്നൽ മുരളിയുടെ ഓഫീഷ്യൽ പോസ്റ്റർ  മോഹൻലാൽ  പുറത്തിറക്കി.  ടോവിനോ തോമസ് നായകനാകുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനം ബേസിൽ ജോസഫാണ്.

This is his destiny! 
Thrilled & excited to share the second look poster of our multilingual superhero movie - MINNAL MURALI. 
Onam 2021. 
 
Malayalam, Tamil & English: Minnal Murali 
Hindi: MISTER MURALI 
Telugu: MERUPU MURALI
Kannada: MINCHU MURALI

A Weekend Blockbusters production by Sophia Paul, directed by Basil Joseph starring yours truly with Guru Somasundaram. 
Written by Arun and Justin, Cinematography by Sameer Thahir, Music by Shaan Rahman, Art by Manu Jagadh and Action Direction by Vlad Rimburg. 

#MinnalMurali #MisterMurali #MerupuMurali #MinchuMurali #Netflix #MinnalMuraliSL
 

No comments:

Powered by Blogger.