" ഭയം " ആദ്യ ഹൊറർ ചിത്രം ഫെബ്രുവരി ആറിന് എത്തും.

പുതിയതും പഴയതുമായ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുമായി വരുന്നു,
*PLEXIGO* OTT PLATFORM From *UFO*

*ഫെബ്രുവരി 6ന് ആദ്യ ഹൊറർ ചിത്രം "ഭയം"*

ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗൂഗിൾ പ്ലെസ്റ്റോറിൽ നിന്നും *PLEXIGO* ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ.
*ആസ്വദിക്കൂ പ്ലെക്സിഗോക്കൊപ്പം*

No comments:

Powered by Blogger.