വിനോദ നികുതി ഒഴിവാക്കണമെന്നുൾപ്പടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാതെ തീയേറ്റർ തുറക്കില്ല: ഫിലിം ചേംബർ.

മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ള  അവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാതെ തീയേറ്റർ  തുറക്കാനാകില്ലെന്ന് ഫിലിം ചേംബര്‍. 

വിനോദ നികുതി ഒഴിവാക്കണമെന്നും പ്രദര്‍ശന സമയങ്ങള്‍
മാറ്റണമെന്നുമാണ് ഫിലിം ചേംബറിന്‍റെ ആവശ്യം. അൻപത്  ശതമാനം ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിച്ച്‌ തിയേറ്റര്‍ തുറക്കാനാകില്ലെന്നും ഫിലിം ചേംബര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇളവുകള്‍ നല്‍കാത്തതില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഫിലിം ചേംബർ   രംഗത്ത് വന്നു. . ഉടമകളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കാമെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാ‍‍ര്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നെന്നും എന്നാല്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വാക്ക് പാലിച്ചില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഫിലിം ചേംബർ പറയുന്നത്.

No comments:

Powered by Blogger.