മീനാക്ഷി ടൈറ്റിൽ കഥാപാത്രം ആയി വരുന്ന " അമീറാ " സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ .ജി. ഡബ്യൂ.കെ പ്രൊഡക്ഷസിന്റെ 
ബാനറിൽ റിയാസ് മുഹമ്മദ്‌ സംവിധാനം  ചെയ്ത്  മീനാക്ഷി ടൈറ്റിൽ കഥാപാത്രം ആയി വരുന്ന " അമീറാ " സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ .

No comments:

Powered by Blogger.