സുജൂദല്ലേ .. പ്രണയമൊരു സുജൂദല്ലേ... റിമീ ടോമിയുടെ മ്യൂസിക്കൽ വിഡിയോ .

സുജൂദല്ലേ .. പ്രണയമൊരു സുജൂദല്ലേ... റിമി ടോമിയുടെ മ്യൂസിക്കൽ വിഡിയോ പുറത്ത്. 

ബി.കെ. ഹരിനാരായണൻ ഗാനരചനയും, റോണി റാഫേൽ സംഗീതവും നിർവ്വഹിക്കുന്നു. 


No comments:

Powered by Blogger.