എം.എ.നിഷാദിന്റെ " തെളിവി"ന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ടീസർ ഇന്ന് 5.30 pm ന് .

എം.എ. നിഷാദിന്റെ " തെളിവി" ന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ടീസർ ഇന്ന് ( സെപ്റ്റംബർ 18 ബുധൻ ) വൈകിട്ട് 5.30ന് റിലീസ് ചെയ്യും .

No comments:

Powered by Blogger.