പട്ടാഭിരാമനിലെ ആദ്യ വിഡിയോ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി .

ജയറാം - കണ്ണൻ താമരക്കുളം കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒരുങ്ങുന്ന പട്ടാഭിരാമനിലെ ആദ്യ വീഡിയോ സോങ് പുറത്തിറങ്ങി. 

No comments:

Powered by Blogger.