അമ്മയും, W.C C -യും സിനിമ പ്രേക്ഷകരെ അവഹേളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് : സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മ.


സിനിമ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹാരം കാണാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുൻകൈ പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്ന് സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മ സംസ്ഥാന കൺവീനർ സലിം പി. ചാക്കോ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 

സിനിമ മേഖലയിലെ ചില  ദുഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയം ആയിരിക്കുന്നു. നടികൾക്ക്  സുരക്ഷിതമായി ജോലിയെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കണം .ഒരു വിഭാഗം നടൻമാരും, നടികളും സമൂഹ മദ്ധ്യേ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ സിനിമയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ പക്വമായ നിലപ്പാടാണ് സിനിയർ താരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. 
ഇപ്പോഴത്തെ നില തുടർന്നാൽ തീയേറ്റുകളിലേക്ക് പ്രേക്ഷകർ എത്താത്ത സ്ഥിതിയുണ്ടാകും. ലക്ഷകണക്കിന് ടെക്നിഷ്യൻസും, തീയേറ്റർ ജീവനക്കാരും ഈ  സിനിമ വരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് കഴിയുന്നത് .

കോടതിയുടെ മുന്നിലുള്ള കേസ് വിഷയത്തിൽ കോടതി തീർപ്പ് ആണ് വരേണ്ടത്. കുറ്റാരോപിതൻ അമ്മയിൽ അംഗമാണോ അല്ലയോ എന്നത് " അമ്മ" നേതൃത്വം   വ്യക്തമാക്കണം.. വാൾ എടുക്കുന്നവർ എല്ലാം വെളിച്ചപ്പാട് ആകുന്ന സ്ഥിതിയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവണം. രണ്ടു കൂട്ടരും നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ സിനിമ മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകാനെ കഴിയൂ. ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടീൽ അനിവാര്യമായ സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത്. 
അമ്മയും, W.C.C യും സിനിമ പ്രേക്ഷകരെ അവഹേളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും സലിം പി. ചാക്കോ പറഞ്ഞു. 

No comments:

Powered by Blogger.