നടൻ റാംമോഹൻ അന്തരിച്ചു.

പ്രമുഖ സീരിയൽ ,സിനിമ നടൻ                 റാംമോഹൻ അന്തരിച്ചു. സംസ്കാരം ഇന്ന് ( ഒക്ടോബർ 8 ) വൈകിട്ട് 5 മണിയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരം  ശാന്തി  കവാടത്തിൽ നടക്കും. 

No comments:

Powered by Blogger.