"നമസ്കാരം ദിനേശാണ് പി.ആർ.ഒ" ബുക്കിൻ്റെ കവർ റിലീസ് നടൻ മോഹൻലാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയാകളിലൂടെ ജൂലൈ ആറിന് വൈകിട്ട് ആറിന് റിലീസ് ചെയ്യും .
ഒരു സിനിമ പി. ആർ.ഒയുടെ മനസിൽ പതിഞ്ഞത് . 


"നമസ്കാരം ദിനേശാണ് പി.ആർ.ഒ" ബുക്കിൻ്റെ കവർ റിലീസ് നടൻ മോഹൻലാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയാകളിലൂടെ ജൂലൈ ആറിന് വൈകിട്ട് ആറിന് റിലീസ് ചെയ്യും .

No comments:

Powered by Blogger.