സംഗീത കുലപതി അർജുനൻ മാസ്റ്ററിന് സ്മരണാഞ്ജലി.
സംഗീത കുലപതി അർജുനൻ മാസ്റ്ററിന് സ്മരണാഞ്ജലി. 


ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ പിതാവിനെ (കൊച്ചുകുഞ്ജു) നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വലിയ കുടുംബത്തെപരിപാലിക്കാനുള്ള ഭാരം അമ്മയുടെ മേൽ (പാർവതി) പതിച്ചു. എല്ലാ വൈകുന്നേരവും സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞാൽഅർജുനൻമറ്റ്കുട്ടികളോടൊപ്പംഭജൻആലപിക്കുമായിരുന്നു .ചെറുപ്പക്കാരനിൽ വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലുംശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ആശ്രമത്തിന്റെ തലവൻ അദ്ദേഹത്തിന് സംഗീത പാഠങ്ങൾ നൽകാൻതീരുമാനിച്ചു. അടുത്ത കുറച്ച് വർഷത്തേക്ക്അർജ്ജുനൻ കുമാരയ്യപിള്ളയുടെ കീഴിൽ സംഗീതം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് കെ എൻ വിജയരാജൻ മാസ്റ്ററുടെ കീഴിൽ സംഗീതം അഭ്യസിച്ചു. 


ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സംഗീതം രചിക്കുന്നത് അർജുനന്റെ ജീവിതത്തിലെമറ്റൊരുവഴിത്തിരിവായിരുന്നു. ചെറിയ സമയ അമേച്വർ നാടകങ്ങളിലെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം, സംഗീതം രചിക്കുന്നത് ഒരു ഹോബിയായി വളർന്നു. മിക്കവാറും എല്ലാ അമേച്വർ ട്രൂപ്പുകളും അർജുനനെ അന്വേഷിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രൊഫഷണൽ വേദിയിലേക്ക് ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഗീഥ , പീപ്പിൾസ് തിയേറ്റർ, കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രം, ദേശാഭിമാനി തിയറ്റേഴ്സ്, ആലപ്പി തിയറ്റേഴ്സ്, കെപി‌എസി തുടങ്ങിയ പ്രധാന ട്രൂപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. മൂന്നൂറ്നാടകങ്ങൾക്ക് എണ്ണൂറുറോളം ഗാനങ്ങൾ രചിക്കാൻ അർജുനൻ മാസ്റ്ററിന് കഴിഞ്ഞു. 


അടുത്ത ഘട്ടംസിനിമയായിരുന്നു. 1968ൽപുറത്തിറങ്ങിയസംഗീതസംവിധായകനെന്നനിലയിൽഅദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ സിനിമയായിരുന്നു "കരുതപൂർണമി". പ്രമുഖ ഗാനരചയിതാവ്ശ്രീകുമാരൻതമ്പിയുമായുള്ള അൻപതോളം സിനിമകളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെബന്ധംമലയാളചലച്ചിത്രമേഖലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സംഗീതസംവിധായകനുംഗാനരചയിതാവിനെയും നമുക്ക് ലഭിച്ചു. 


എ.ആർ. റഹ്മാന് സിനിമയിലേക്കുള്ള അരങ്ങേറ്റവും അർജുനൻ മാസ്റ്റർക്കൊപ്പമെന്നപ്രത്യേകതയുമുണ്ട്


സലിം പി. ചാക്കോ .

No comments:

Powered by Blogger.