സിനിമ സീരിയൽ താരം നടൻ ഹരീഷ് പേങ്ങൻ അന്തരിച്ചു.

നടൻ ഹരീഷ് പേങ്ങൻ അന്തരിച്ചു. കരൾ സംബന്ധമായ അസുഖം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന നടൻ ഹരീഷ് പേങ്ങൻ അന്തരിച്ചു. എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ  ആശുപത്രിയിൽചികിത്സയിലായിരുന്നുവയറുവേദനയുമായിആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതോടെയാണ് കരൾ രോഗംസ്ഥിരീകരിച്ചത്.ചികിത്സയ്ക്കിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം.


മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം, ഷഫീക്കിന്റെ സന്തോഷം,ഹണീബി2.5,വെള്ളരിപ്പട്ടണം, ജാനേമൻ, ജയ ജയ ജയ ജയ ഹേ, പ്രിയൻ ഓട്ടത്തിലാണ്, ജോ&ജോ, മിന്നൽ മുരളി  ഉൾപ്പടെയുള്ള നിരവധി  സിനിമകളിൽ ഹരീഷ് പേങ്ങൻ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.


No comments:

Powered by Blogger.