അവർക്ക്‌ ജാക്സൺ ബസാർ യുത്തിന്റെ ബാൻഡ്‌ മേളമല്ലേ കാണെണ്ടത്‌... നമുക്ക്‌ കാണിക്കാം...അവർക്ക്‌ ജാക്സൺ ബസാർ യുത്തിന്റെ ബാൻഡ്‌ മേളമല്ലേ കാണെണ്ടത്‌... നമുക്ക്‌ കാണിക്കാം...


https://youtu.be/Cv8x8xG2yr0


Trailer Out Now


Jackson Bazaar Youth


Director  @shamal_sulaiman 


Producer @zakariyaedayur 


Writer @usman.marath


#GovindVasantha musical


@crossbordercamera @imagincinemas @actorindrans @chinnuchandni @jaffaridukki @lukman_avaran @fahim_safar

@abhiramradhakrishnan_ 

@binupappu @sundharpandyan

@rohith ks @ahmed.shafi.501 @shafi.valiyaparamba@salmanpoovalappil @harrisdesom @kannanpatteri @appubhattathiri @shaijaskm @anees.nadodi @suhailkoya @irshad_cherukunnu @sanju ambady #RinnyDivakar @rkvicky1990 - @kishanmohwan21 

@srik_varier @thinkmusicofficial

@ajith_a_george @fayez_binmohammed  @anagha__ashok @vidhya.vijaykumar @nawazii_bitz @ameenafsal_u @shamsudheen_mankarathodi  @shanhafsaali @thejas @shakirnk_here @thommanmankuva @zhinzshan @sanjuambadi @subhsruthi @najeebkeezhariyur @Muhsin mohsi @jayashankar_cinephile @sarath_kovilakam @shinto_vadakkekkara @___dilshad___ @sankar_rajj @shan._.saleem @fasilul_farisa @arv_anchal @_ayyoob @sajanshellywilson @kannanpatteri @arun_vijayaraghavan @_____jj7______ @aneesh Nandipulam @serene_babu

@noorudheen_aliahamed

@Hakkim Kabeer

@phoenix_Prabu_action_director @titto_p_thankachen @sundharpandyan

@arunk_ravi @krishnaaprasad81 @r_radhikaofficial @thinkmusicmalayalam @thinkmusicofficial

No comments:

Powered by Blogger.