സുജ സൂസൻ ജോർജ്ജിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ പ്രകാശനം മെയ് ഒന്നിന് എഴുത്തുകാരി എസ്. ശാരദക്കുട്ടി നിർവ്വഹിക്കും.
സുജ സൂസൻ ജോർജ് ഏഴുതിയ " ഒരു കുഞ്ഞുമരം കുടപിടിക്കുബോൾ "  പുസ്തകത്തിന്‍റെ   കവര്‍ പ്രകാശനം  മെയ് ഒന്ന് വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക്  ഏഴുത്തുകാരി എസ്. ശാരദക്കുട്ടി  ഫെയ്സ് ബുക്ക് പേജിലുടെ  നിര്‍വ്വഹിക്കും.

No comments:

Powered by Blogger.