ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്: രാജേഷ് മാധവൻ .

ഒരു സിനിമ  സംവിധാനം ചെയ്യാൻ  പോവുകയാണ്.

പെണ്ണും  പൊറാട്ടും'.   എസ് ടി കെ ഫ്രെയ്ംസിന്റെ  ബാനറില്‍ സന്തോഷ് ടി കുരുവിള ആണ് ചിത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. എല്ലാരും കൂടെ ഉണ്ടാവണം. 

നടന്നു വന്ന വഴികള്‍ക്കു നന്ദി

'പെണ്ണും പൊറാട്ടും' (Pennum Porattum)

Santhosh T Kuruvilla

#Pennum_Porattum
#A_ComedyDrama_Entertainer
#RajeshMadhavan
#SanthoshTKuruvilla 
#STK_Frames
#Announcement_Poster
#RollingSoon

No comments:

Powered by Blogger.