" നിളയിലെ ഓളങ്ങൾ " മ്യൂസിക്ക് ആൽബം പുറത്തിറങ്ങി.

അരുൺകുമാർ ചെരങ്ങരേത്ത് തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിക്ക് ആൽബമാണ് " നിളയിലെ ഓളങ്ങൾ".

https://youtu.be/IFZK0XLdboU

സുമേഷ് നാരായണൻ, രാരി കൃഷ്ണ എന്നിവരാണ് ഈ ആൽബത്തിൽഅഭിനയിക്കുന്നത്.സംവിധയകൻഅരുൺകുമാർ ചെരങ്ങരേത്ത് തന്നെ എഴുതിയ വരികൾക്ക് 
ലോർഡ് അൻസ്വാർ സംഗീതം പകർന്ന് വൈഗ സന്തോഷ്‌ ആലപിച്ച ഗാനമാണ് ഈ ആൽബത്തിലുള്ളത്.

നാട്ടിലെ സാംസ്‌കാരിക മേഖലകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അധ്യാപക ദമ്പതികളാണ് അപ്പു മാഷുംദേവുടീച്ചറും.മാഷിന്റെയും ടീച്ചറിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഭാരതപ്പുഴയുടെപശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായി പറയുകയാണ് നിളയിലെ ഓളങ്ങൾ എന്ന മ്യൂസിക്കൽ ആൽബത്തിൽ. എത്രയൊക്കെ വലുതായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എല്ലാവരും എത്താൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരിടമാണ് നമ്മുടെ ജന്മനാട്. തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നാടിന്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അപ്പു മാഷിന്റെയുംദേവുടീച്ചറിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്  ഈ മ്യൂസിക്കൽ ആൽബം പറയുന്നത്.. 

ഷൊർണ്ണൂർ, ഭാരതപ്പുഴ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലാണ്ചിത്രീകരിച്ചത്.ദിവ്യ അരുൺകുമാർ നിർമ്മിക്കുന്നഈആൽബത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിഷാന്ത് തലയടുക്കം നിർവ്വഹിക്കുന്നു. conceptual frames എന്നയൂട്യൂബ് പേജിലൂടെ  റിലീസ് ചെയ്തു.
 
  

No comments:

Powered by Blogger.