സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സംവിധായകന്റെ ആദ്യ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് 42 വർഷം

ആദ്യ സിനിമകൾ പരാജയമായപ്പോൾ  ഭാഗ്യമില്ലാത്ത സംവിധായകനാക്കി... ഒരിക്കലും സിനിമയിൽ രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ചയച്ചു, സിനിമയിലെ പലരും.. പക്ഷെ തളർന്നില്ല. 

42 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് വെള്ളി വെളിച്ചത്തിലേക്കു പ്രകാശമായി വന്നു... 
പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല. മാസ്റ്റർ ഡയറക്ടർ ജോഷി സർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ സൂപ്പർ ഹിറ്റ്‌ നൽകിയിട്ടു 42 വർഷം....

പിന്നീട് പലസ്റ്റാറുകളെയും സൂപ്പർസ്റ്റാറുകളാക്കി, ഒപ്പം ഒരു വലിയ  ജനക്കൂട്ടത്തെ തീയേറ്ററുകളിലെത്തിച്ചു.. ത്രില്ലടിപ്പിച്ചു... 

ഇന്നും സിനിമ മാത്രം ജീവവായുവായി ജീവിക്കുന്ന ക്രാഫ്റ്റ് മാൻ.  ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പല ജീവിതകഥകളും നമുക്ക് നൽകുന്ന എനർജി,  കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും നൽകുന്ന  പ്രോത്സാഹനം, അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ്.  42 വർഷം സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ നൽകിയ സംവിധായകന്റെ ആദ്യ ഹിറ്റിനു 42 വർഷം
 
❤❤❤❤❤❤ 

വിനോദ് ഗുരുവായൂർ
 
 

No comments:

Powered by Blogger.