ഓർമ്മകളിൽ സോമേട്ടൻ. 25-ാം മത് സ്മരണാഞ്ജലി. അരുത് ..............ലഹരി. തെരുവു നാടകം.

ഓർമ്മകളിൽ സോമേട്ടൻ.
25-ാം മത് സ്മരണാഞ്ജലി.

അരുത് 
...............
ലഹരി 

കരുനാഗപ്പള്ളി നാടകശാലയുടെ തെരുവു നാടകം നവംബർ 17, 18 തീയതികളിൽ കാമ്പസുകളിലും പൊതുഇടങ്ങളിലും നടക്കും. 
രാവിലെ 9ന് ബീലിവേഴ്സ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അങ്കണത്തിൽ ഫാ. സിജോ പന്തപ്പള്ളിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 

No comments:

Powered by Blogger.