ചിയാൻ 26-നു കൊച്ചി Knowledge പാർക്കിൽ...

കോബ്ര സിനിമയുടെ കേരളത്തിലെ  പ്രൊമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രേക്ഷകരോടും ആരാധകരോടും സംവദിക്കാന്‍ ചിയാന്‍ വിക്രം  26-നു  കൊച്ചിയിൽ എത്തുന്നു.

വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് Knowledge Park-ലെ Jain University Campus- ലേയ്ക്ക്  ഏവർക്കും സ്വാഗതം.

ഇഫാര്‍ ടീം.

No comments:

Powered by Blogger.