കേരള ഫിലിം ക്രിട്ടിക്സ് അവാർഡ് വിജീഷ് മണിയ്ക്ക്.

മലയാള സിനിമയെ ലോക സിനിമ ഭൂപടത്തിലേക്കെത്തിച്ച മലയാളത്തിന്റെ അഭിമാനം പത്‌മഭൂഷൺ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനിൽ നിന്നും  കേരള ഫിലിം ക്രിട്ടിക്സ്  അവാർഡ് വിജീഷ് മണി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു .

No comments:

Powered by Blogger.