രാജേഷ് കണ്ണങ്കരയുടെ " മിർച്ചി മസാല " .

രാജേഷ് കണ്ണങ്കരയുടെ " മിർച്ചി മസാല "  വെമ്പ് സീരീസിൻ്റെ ഓഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി. 

ജനുവരി 27ന് നീംസ്ട്രീമിൽ " മിർച്ചി മസാല "  റിലീസ് ചെയ്യും.

No comments:

Powered by Blogger.