കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമി ചെയർമാനായി രഞ്ജിത് ബാലകൃഷ്ണൻ ചുമതലയേറ്റു.

കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാനായി രഞ്ജിത് ബാലക്യഷ്ണൻ ചുമതലയേറ്റു. 
നടനും ,തിരക്കഥാകൃത്തും, സംവിധായകനുമാണ് അദ്ദേഹം. 

No comments:

Powered by Blogger.