സഹനടി മഞ്ജു ( ക്യാരക്ടർ റോൾ) അന്തരിച്ചു.

സഹനടി  മഞ്ജു (ക്യാരക്ടർ റോൾ) കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു.

മഞ്ജുവിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. 


No comments:

Powered by Blogger.