മുരളിഗോപിയുടെ തിരക്കഥയിൽ മമ്മൂട്ടി ചിത്രം : നവാഗതനായ ഷിബു ബഷീർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു.

മുരളിഗോപി തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രം ഷിബു ബഷീർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു. മമ്മൂട്ടി നായകനാകുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.  എബുരാന് ശേഷമാണ് ഈ ചിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്. 

പത്രപ്രവർത്തകനായ ഷിബു ബഷീർ ബി.ഉണ്ണിക്യഷ്ണന്റെ സംവിധാന സഹായിയായി ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ,Mr. ഫ്രോഡ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. Yesterday , Detour തുടങ്ങിയ ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങൾ ഷിബു ബഷീർ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
spc .

No comments:

Powered by Blogger.