ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. " ഹൃദയം " ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ഏപ്രിൽ 17 ശനി 6pm : പ്രണവ് മോഹൻലാൽ .

ഒരുപാട്  സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഹൃദയം ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ നാളെ വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക്‌. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നു കരുതുന്നു.. 

പ്രണവ് മോഹൻലാൽ .

Vineeth Sreenivasan Kalyani Priyadarshan Visakh Subramaniam
#Hridayam #HridayamFirstLook

No comments:

Powered by Blogger.