കലാഭവൻ സജീവന്റെ " വെള്ളക്കുതിര " .

പീകോക്ക് ഫിലിംസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന " വെള്ളക്കുതിര " യുടെ കഥ സംഭാഷണം ,സംവിധാനം നിർവ്വഹിക്കുന്നത് കലാഭവൻ സജീവനാണ്. 

ഡോ. മീര നിർമ്മാണവും  , ഛായാഗ്രഹണം മാർട്ടിൻ മിസ്റ്റും , എഡിറ്റിംഗ് ബിജിൻ ക്യഷ്ണയും നിർവ്വഹിക്കുന്നു. 

No comments:

Powered by Blogger.