രേവതി കലാമന്ദിറിന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിലും പേരും നാളെ ( ജനുവരി 25) രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മോഹൻലാൽ റിലീസ് ചെയ്യും.

രേവതി കലാമന്ദിറിന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിലും പേരും നാളെ ( ജനുവരി 25)  രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക്  മോഹൻലാൽ റിലീസ് ചെയ്യും. 

No comments:

Powered by Blogger.