തിരക്കഥാകൃത്ത് ജോൺ പോളിന് ഏഴുപതാം പിറന്നാൾ ആശംസകൾ.

മാക്ട സ്ഥാപക ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും , തിരക്കഥാകൃത്തും, ചലച്ചിത്ര ഗ്രന്ഥകരനുമായ ജോൺ പോൾ പുതുശ്ശേരിയ്ക്ക് സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ ഏഴുപതാം പിറന്നാൾ ആശംസകൾ.

No comments:

Powered by Blogger.