ലോഹിയേട്ടന് പ്രണാമം.

പച്ചയായ മനുഷ്യമനസുകളെ സസൂക്ഷ്മം നീരിക്ഷിച്ച് ഹൃദയം തൊട്ടറിഞ്ഞ തൂലിക കൊണ്ട് വിസ്മയിപ്പിച്ച അനശ്വര പ്രതിഭ ലോഹിയേട്ടന് സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രണാമം. 

No comments:

Powered by Blogger.