തമിഴ് സിനിമയിലെ അമ്മ : " ഒരു കുപ്രസിദ്ധ പയ്യനിൽ " .


തമിഴ് സിനിമയിലെ അമ്മ... 
മണിരത്നം എന്ന ഇന്ത്യൻ ഫിലിംമേക്കർ 'നായകൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ അഭിനേത്രി 
ശരണ്യ പൊൻ വർണ്ണൻ.
വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും മലയാള സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു...

No comments:

Powered by Blogger.