" ബ്രോ ബാബു " വെബ് സീരിയസ് .ഗാലറി വിഷൻ ചാനലിലൂടെ നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന M80 മൂസക്ക് ശേഷം വിനോദ്കോവൂർ നായകനാകുന്ന   വെബ് സീരീസാണ് "ബ്രോ ബാബു " ഒരു പാട് നർമ്മ മുഹൂർത്തങ്ങളും നാട്ടും പുറത്തിൻ്റെനന്മയുംനിഷ്കളങ്കതയുമൊക്കെ നിറഞ്ഞ വെബ് സീരിയസാണിത് .

No comments:

Powered by Blogger.