" ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ തുടക്കം " സ്വിച്ച്ഓൺ ഏപ്രിൽ 22ന് രാവിലെ 9ന് കോട്ടയം പി. ഡബ്യൂ.ഡി റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നടക്കും .
" ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ തുടക്കം " സ്വിച്ച്ഓൺ  ഏപ്രിൽ 22ന് രാവിലെ  9ന്  കോട്ടയം പി. ഡബ്യൂ.ഡി റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നടക്കും .


ബെൻസി പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ  ബാനറിൽ കെ.വി. അബ്ദുൾ നാസർ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം എം.എ നിഷാദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു .

No comments:

Powered by Blogger.