അൽപ്പം പ്രകൃതിയും വികൃതിയും സ്വൽപ്പം പ്രേമവും..!അൽപ്പം പ്രകൃതിയും വികൃതിയും സ്വൽപ്പം പ്രേമവും..!


നിവിൻ പോളി - ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ - അനശ്വര രാജൻ കോംബോയുടെ 'മലയാളി ഫ്രം ഇന്ത്യ' മെയ് ഒന്നിന് തിയറ്ററുകളിൽ..!!


@nivinpaulyactor @dhyansreenivasan @anaswara.rajan @magicframes2011 @iamlistinestephen @dijojoseantony @pillai_manju @sharismohammed @jakes_bejoy @obscura_entertainment


#NivinPauly #MagicFrames #DijoJoseAntony #ListinStephen #Sharismuhammed #DhyanSreenivasan #AnswaraRajan #ManjuPillai #JakesBijoy #SalimKumar #Newmovie #MeyRelease #MalayaliFromIndia #Bringsforth #ObscuraEntertainment

No comments:

Powered by Blogger.