"കാതൽ" - The Core" 28 മത് കേരള രാജ്യന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ മലയാള സിനിമ ടുഡേ വിഭാഗത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെക്കപ്പെട്ടു .
"കാതൽ" - The Core" 28 മത് കേരള രാജ്യന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ മലയാള സിനിമ ടുഡേ വിഭാഗത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെക്കപ്പെട്ടു .


താരമായും നടനായും ഒരേപോലെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന മലയാളത്തിന്റെ അഭിനയ കുലപതി ❤️


ജിയോ ബേബി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്. 

No comments:

Powered by Blogger.